اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آذر, عادل, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
آرزمجو, هانیه, دانشگاه علامه طباطبائی (Iran, Islamic Republic of)
آقاجانی, حسنعلی, دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
آقازاده, هاشم, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
آقازاده*, هاشم, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
آقازیارتی, مهدی, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)

ا

ابدالی, علی, *** استادیار، دانشگاه علوم انتظامی امین.
ابراهيمی, ابوالقاسم, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
ابراهیم پور, مصطفی, ** استادیار، دانشگاه گیلان.
ابراهیم پور, مصطفی, ** استادیار، دانشگاه گیلان
ابراهیمی, ابوالقاسم, * دانشیار، دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول).
ابراهیمی, ابوالقاسم, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
ابراهیمی, ابوالقاسم
ابراهیمی, الهام, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
ابراهیمی, علیرضا, دانشگاه ولی عصر(عج) (Iran, Islamic Republic of)
ابوالفضلی, ابوالفضل, دانشگاه ارومیه (Iran, Islamic Republic of)
ابوالفضلی, سید ابوالفضل, * استاديار، دانشگاه ارومیه (نویسنده مسئول).
ابوالفضلی, سید ابوالفضل, دانشگاه ارومیه (Iran, Islamic Republic of)
احدی, پری, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
احراری, مهدی, پژوهشگر اقتصادی (Iran, Islamic Republic of)
احقاقی, مریم, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
احمدي, محمد, دانشگاه پیام نور (Iran, Islamic Republic of)
احمدی, ایمان, ** کارشناس ارشد، دانشگاه تهران.
احمدی, غلامحسین, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
احمدی, فریدون, دانشگاه پیام نور تهران (Iran, Islamic Republic of)

1 - 25 (594)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>