دوره و شماره: دوره 19، شماره 41، بهار 1399 
4. توسعه الگوی ارزیابی آمادگی صادرات برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایران

حمیدرضا پورمیرزا؛ احمد روستا؛ کامبیز حیدرزاده؛ محمدعلی عبدالوند


7. تاثیر بازاریابی سبز بر گردشگری سلامت در استان سیستان و بلوچستان

دکتر حامد آرامش؛ علی اصغر تباوار؛ نورمحمد یعقوبی؛ عبدالناصر درخشان