اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1388
تعداد پذیرش 404
تعداد عدم پذیرش 906

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 344
تعداد مشاهده مقاله 3266
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1914
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 39 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
درصد پذیرش 29 %