جزئیات نویسندگان

آرزمجو, هانیه, دانشگاه علامه طباطبائی, .ایران