جزئیات نویسندگان

احمدی, پرویز, دانشگاه شهید باهنر کرمان, Iran, Islamic Republic of