اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ب

بابایی, محمدعلی, دانشگاه الزهرا (Iran, Islamic Republic of)
بابایی زکلیکی, محمدعلی, دانشگاه الزهرا (Iran, Islamic Republic of)
باستاني‌پور مقدم, جاويد, دانشگاه تهران، پردیس فارابی. (Iran, Islamic Republic of)
باقری, روح الله, ** دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول).
باقری, سیدمحمد, دانشگاه پیام نور (Iran, Islamic Republic of)
بخشنده, قاسم, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
بخشی‌زاده*, الهه, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
براتی, ابوالفضل, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
براتی کهریزسنگی, ابوالفضل, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
براری, مجتبی
براری, مجتبی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
بساق‌زاده, نرجس, دانشگاه گيلان (Iran, Islamic Republic of)
بنددار, امیررضا, موسسه آموزش عالی فضیلت سمنان (Iran, Islamic Republic of)
بنیادی نائینی, علی, * استادیار، دانشگاه علم و صنعت (نویسنده مسئول).
بهرامی, مجید, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
بيگي‏ نيا, عبدالرضا, دانشگاه شاهد (Iran, Islamic Republic of)

1 - 16 (16)