اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ج

جزئی, نسرین, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
جزنی, نسرین, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
جزنی, نسرین
جشنی آرانی, مجتبی, دانشگاه تهران (.ایران )
جعفري زاده, فروز, دانشگاه شهيد چمران (.ایران )
جعفریانی, حسن, دانشگاه فردوسی مشهد (.ایران )
جلالی, سید حسین, دانشگاه تهران (.ایران )
جلالی, سید مهدی, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
جلالی, سید مهدی, * استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه (نویسنده مسئول).
جمالی, شهرام, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
جمالی کاپک, شهرام, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
جمالیه بسطامی, بهتاش, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
جهانبازی, ندا, دانشگاه یزد (.ایران )
جوادی پورفر, مهنوش

1 - 14 (14)