اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ج

جزئی, نسرین, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جزنی, نسرین
جزنی, نسرین, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جشنی آرانی, مجتبی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
جعفري زاده, فروز, دانشگاه شهيد چمران (Iran, Islamic Republic of)
جعفریانی, حسن, دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
جلالی, سید حسین, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
جلالی, سید مهدی, * استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه (نویسنده مسئول).
جلالی, سید مهدی, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جمالی, شهرام, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جمالی کاپک, شهرام, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جمالیه بسطامی, بهتاش, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جهانبازی, ندا, دانشگاه یزد (Iran, Islamic Republic of)
جوادی پورفر, مهنوش

1 - 14 (14)