palette
اسامی نویسندگان
د
دانايي فرد, حسن, دانشگاه تربیت مدرس (ایران)
دانایی فرد, حسن, * استاد، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول).
دانایی فرد, حسن, دانشگاه تربیت مدرس (ایران)
دانایی‌فرد, حسن, دانشگاه تربیت مدرس (ایران)
داوری, مهدی, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
درزیان عزیزی, عبدالهادی, دانشگاه شهید چمران اهواز (ایران)
درویشی, زهرا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (ایران)
دلاوری, وحید, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
دلخواه, جليل, دانشگاه تربیت مدرس (ایران)
دلخواه, جلیل, دانشگاه تربیت مدرس (ایران)
دلخواه, جلیل, ** استادیار، دانشگاه تربیت مدرس.
دهبان, بهنام, دانشگاه پیام نور (ایران)
دهدستی شاهرخ, زهره, ** دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی.
دهدشتی شاهرخ, زهره, * دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول).
دهدشتی شاهرخ, زهره, دانشگاه علامه طباطبایی (ایران)
دهدشتی شاهره, زهره, استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ایران)
دهقانی سلطانی, مهدی, دانشگاه سمنان (ایران)
دهقانی سلطانی, مهدی, دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان (ایران)
دیواندری, علی, ** استاد، دانشگاه تهران.
دیواندری, علی, دانشگاه تهران (ایران)

1 - 20 (20)