اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

د

دانايي فرد, حسن, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
دانایی فرد, حسن, * استاد، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول).
دانایی فرد, حسن, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
دانایی‌فرد, حسن, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
داوری, مهدی, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
درزیان عزیزی, عبدالهادی, دانشگاه شهید چمران اهواز (Iran, Islamic Republic of)
درویشی, زهرا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (Iran, Islamic Republic of)
دلاوری, وحید, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
دلخواه, جليل, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
دلخواه, جلیل, ** استادیار، دانشگاه تربیت مدرس.
دلخواه, جلیل, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
دهبان, بهنام, دانشگاه پیام نور (Iran, Islamic Republic of)
دهدستی شاهرخ, زهره, ** دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی.
دهدشتی شاهرخ, زهره
دهدشتی شاهرخ, زهره, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
دهقانی سلطانی, مهدی, دانشگاه سمنان (Iran, Islamic Republic of)
دیواندری, علی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
دیواندری, علی, ** استاد، دانشگاه تهران.

1 - 18 (18)