اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ز

زارع میرک آباد, علی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
زارع میرک اباد, علی, **** دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران
زارعی, عظیم, دانشگاه سمنان (Iran, Islamic Republic of)
زارعی, عظیم, * استادیار، دانشگاه سمنان ( نویسنده مسئول).
زارعی, عظیم الله, دانشگاه سمنان (Iran, Islamic Republic of)
زارع‌پور, زینب, دانشگاه شهید چمران اهواز (Iran, Islamic Republic of)
زالی, محمد رضا (Iran, Islamic Republic of)
زالی, محمدرضا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
زاهدفر, کامران, پردیس فارابی دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
زاهدیان نژاد, محمدحسین, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
زعفريان, رضا, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
زندی لک, مسعود, دانشگاه شیراز (Iran, Islamic Republic of)
زنوزی, سید جعفر, دانشجو
زنوزی, سید جعفر, دانشگاه ارومیه (Iran, Islamic Republic of)
زنگیان, سمیه, دانشگاه سمنان (Iran, Islamic Republic of)
زینلی, زهرا, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)

1 - 16 (16)