اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ص

صادقی, امیر, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
صادقیان, مونا, دانشگاه آزاداسلامي واحد قزوین (Iran, Islamic Republic of)
صالح زاده*** چکیده, رضا, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
صانعیان, زهرا السادات, * کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول).
صبحیه, محمدحسین, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
صدیقی, مژده, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
صفردوست, عاطیه, دانشگاه گیلان (Iran, Islamic Republic of)
صفرنیا, حسن, دانشگاه شهید باهنر کرمان (Iran, Islamic Republic of)
صفري, حسين, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
صمصامی, فردیس, * دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
صناعی, ایمان, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
صناعی, ایمان
صنایعی, علی, ** استاد، دانشگاه اصفهان.
صنایعی, علی, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
صولتی, ابوالفضل, کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

1 - 15 (15)