اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ط

طالعی فر, رضا, دانشگاه یزد (.ایران )
طاهرپور كلانتري, حبيب الله, موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (.ایران )
طاهرپور کلانتری, حبیب الله, موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (.ایران )
طاهری موسوی, سارا, دانشگاه پیام نور (.ایران )
طباطبائی کلجاهی, سیدوحید, دانشگاه تهران (.ایران )
طباطبايي, حسنيه, دانشگاه فردوسی مشهد (.ایران )
طباطبايی نسب, سيدمحمد, دانشگاه یزد (.ایران )
طباطبایی نسب, سید محمد, دانشگاه یزد (.ایران )
طبرسا, غلامعلی, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
طغرائی, محمد تقی, ** استادیار، دانشگاه هنر اصفهان (نویسنده مسئول).
طهماسبی اقبلاغی, داریوش, ** کارشناس ارشد، دانشگاه تهران.
طيبي طلوع, احمد, موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (.ایران )

1 - 12 (12)