اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ه

هادیزاده مقدم, اکرم, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
هادیزاده مقدم*, اکرم, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
هادیزاه مقدم, اکرم, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
هادی‌زاده مقدم, اکرم, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
هارونی, فرناز, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
هارونی, فرناز
هاشم‎زهی****, علی, دانشگاه تهران (.ایران )
هداوند, مجتبی, دانشگاه علامه طباطبایی (.ایران )
هرمزی, هومن, دانشگاه سمنان (.ایران )
هشیوار, رقیه, * کارشناس ارشد، دانشگاه گیلان )نویسنده مسئول(
همتی, امین, *** کارشناس ارشد، دانشگاه سمنان )نویسنده مسئول(.
همتی, امین, دانشگاه سمنان (.ایران )
همتی, مین, دانشگاه سمنان (.ایران )
هوشمند چایجانی, میلاد, *** دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران، پردیس فارابی (نویسنده مسئول).

1 - 14 (14)