اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ا

احمدی, محمد مهدی
احمدی, پرویز, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
احمدی, پرویز, دانشگاه شهید باهنر کرمان (Iran, Islamic Republic of)
اخلاقی, سید یحیی, دانشگاه شهید بهشتی
اخوان خرازیان, مریم, استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
اخگر, بابک, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
اذر, عادل, **** استاد، دانشگاه تربیت مدرس.
اربابی, هانی, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
اسحاقی, سید محمدصادق, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
اسد نژاد, مهدی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
اسدالهی, هوشنگ, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
اسدی, علی, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
اسدی, غلامحسین, ** دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.
اسفیدانی, حمید, دانشگاه صنعتی شاهرود (Iran, Islamic Republic of)
اسفیدانی, محد رحیم, ** استادیار، دانشگاه تهران.
اسفیدانی, محمد رحیم, * استادیار،، دانشگاه تهران.
اسفیدانی, محمد رحیم, ** استادیار، دانشگاه تهران.
اسفیدانی, محمد رحیم, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
اسفیدانی, محمدرحیم, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
اسماعیل زاده, محمد, دانشگاه گیلان (Iran, Islamic Republic of)
اسماعیل‌پور, رضا, دانشگاه گیلان (Iran, Islamic Republic of)
اسماعیل‌پور, رضا
اسکویی, سید وحید, موسسه عالی بانکداری ایران (Iran, Islamic Republic of)
اشرفی, فاطمه, دانشگاه سمنان (Iran, Islamic Republic of)
اشکانی, مهدی, ** دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).

26 - 50 (594)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>