اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ک

کردنائیج, اسدالله, دانشگاه تربیت مدرس (.ایران )
کرمپور, عبدالحسین, * استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کرمپور, عبدالحسین, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
کریمی, کیانوش
کریمی, هاجر, دانشگاه تهران (.ایران )
کریمی, پیمان, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
کریمی علویجه, محمد رضا, * استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول).
کریمی علویجه, محمدرضا, دانشگاه علامه طباطبایی (.ایران )
کریمیان, مجتبی, کارشناس اداره طراحی محصول و توسعه بازار بانک رفاه (.ایران )
کریمیان*, مجتبی, دانشگاه تربیت مدرس (.ایران )
کریم‌نژاد, المیرا, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (.ایران )
کشکوئیه, سید محمود حسینی, * استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.
کفچه, پرویز, دانشگاه کردستان (.ایران )
کفچه, پرویز, * استادیار، دانشگاه کردستان (نویسنده مسئول).
کلابی, امیر محمد, دانشگاه تهران دانشکده کارافرینی
کلابی, امیرمحمد, دانشگاه تهران (.ایران )
کلهر, شهلا, ** کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي قم.
کمالی, عبدالنبی, دانشگاه اصفهان (.ایران )
کمان قد, علیرضا, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
کنجکاو منفرد, امیر رضا, دانشگاه یزد (.ایران )
کیائی, پریسا, *** دانشجوی دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی.
کیانی, الهه, *** کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
کیماسی, مسعود, *** استادیار، دانشگاه تهران.

گ

گلابی, امیر محمد, دانشگاه تهران (.ایران )
گلرخ, علی, دانشگاه تهران (.ایران )

551 - 575 (589)    << < 18 19 20 21 22 23 24 > >>