اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ک

کاکائی سیاهکل, وحیده, دانشگاه آزاد قزوین (Iran, Islamic Republic of)
کرد نائیج, اسد الله, *** دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس.
کرد نائیج, اسدالله, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
کردنائیج, اسدا..., دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
کردنائیج, اسدالله, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
کرمپور, عبدالحسین, * استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
کرمپور, عبدالحسین, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
کریمی, کیانوش
کریمی, هاجر, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
کریمی, پیمان, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
کریمی علویجه, محمد رضا, * استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول).
کریمی علویجه, محمدرضا, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
کریمیان, مجتبی, کارشناس اداره طراحی محصول و توسعه بازار بانک رفاه (Iran, Islamic Republic of)
کریمیان*, مجتبی, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
کریم‌نژاد, المیرا, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (Iran, Islamic Republic of)
کشکوئیه, سید محمود حسینی, * استادیار، دانشگاه شهید بهشتی.
کفچه, پرویز
کفچه, پرویز, * استادیار، دانشگاه کردستان (نویسنده مسئول).
کفچه, پرویز, دانشگاه کردستان (Iran, Islamic Republic of)
کلابی, امیر محمد, دانشگاه تهران دانشکده کارافرینی
کلابی, امیرمحمد, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
کلهر, شهلا, ** کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي قم.
کمالی, عبدالنبی, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
کمان قد, علیرضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
کنجکاو منفرد, امیر رضا, دانشگاه یزد (Iran, Islamic Republic of)

551 - 575 (594)    << < 18 19 20 21 22 23 24 > >>