اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ا

اصانلو, بهاره, * استادیار، دانشگاه خوارزمي (نويسنده مسئول).
اعرابی, سید محمد, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
اعرابی, سید محمد, *** استاد، دانشگاه علامه طباطبائی.
افجه ای, سید علی اکبر, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
اقازا ده, هاشم, * دانشیار، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
اقازاده, هاشم, دانشیار، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول).
اقازاده, هاشم
اقازاده, هاشم, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
العجی, حسان, دانشجوی دكتري، دانشگاه شهيد بهشتي.
الفت, لعيا, دانشگاه علامه طباطبايي (Iran, Islamic Republic of)
الهیاری, اشکان, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
امانی, مجتبی
اميرشاهي, ميراحمد, دانشگاه الزهرا (Iran, Islamic Republic of)
امیر شاهی, میراحمد, دانشگاه الزهرا (Iran, Islamic Republic of)
امیر قدسی, سیروس, ** دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت
امیرشاهی, میراحمد, دانشگاه الزهرا (Iran, Islamic Republic of)
امیری, فرهام, دانشگاه اصفهان (Iran, Islamic Republic of)
امیری عقدائی, سید فتح الله, * استادیار، گروه مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد،دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول).
امینی, زهرا, دانشگاه الزهرا (Iran, Islamic Republic of)
امینی, علیرضا, دانشگاه تهران، پردیس قم (Iran, Islamic Republic of)
امینیان صومعه کوچک, محسن, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
انصاری, اذر نوش
انصاری, اذر نوش, *** استادیار، گروه مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
انصاری, منوچهر, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
اوتارخانی, علی, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

51 - 75 (594)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>