اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ت

تأخیره, محمد, مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال (Iran, Islamic Republic of)
تاجدینی, کیهان, دانشگاه ریتسومیکان ژاپن (Iran, Islamic Republic of)
تاجدینی, کیوان, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
ترکستانی, محمد صالح, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
تقی زاده جورشری, محّمدرضا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (Iran, Islamic Republic of)
تندنویس, فريدون, دانشگاه تربیت معلم تهران (Iran, Islamic Republic of)
توکلی, احمد, دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)

ج

جزئی, نسرین, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جزنی, نسرین, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جزنی, نسرین
جشنی آرانی, مجتبی, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
جعفري زاده, فروز, دانشگاه شهيد چمران (Iran, Islamic Republic of)
جعفریانی, حسن, دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
جلالی, سید حسین, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
جلالی, سید مهدی, * استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه (نویسنده مسئول).
جلالی, سید مهدی, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جمالی, شهرام, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جمالی کاپک, شهرام, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جمالیه بسطامی, بهتاش, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
جهانبازی, ندا, دانشگاه یزد (Iran, Islamic Republic of)
جوادی پورفر, مهنوش

ح

حاتمی, کیوان, دانشگاه مازندران (Iran, Islamic Republic of)
حاتمی نسب, سید حسن, دانشگاه یزد (Iran, Islamic Republic of)
حاجی صفار کرمانی, ثنا, دانشگاه آزاد (Iran, Islamic Republic of)
حاجی عسگری نوش آبادی, سمانه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)

101 - 125 (594)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>