اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ح

حاجی کریمی, عباسعلی
حاجی کریمی, عباسعلی, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
حاجی کریمی, عباسعلی, دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.
حاجی‌پور, بهمن, دانشگاه شهید چمران اهواز (.ایران )
حاجی‌کریمی, عباسعلی, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
حبيبي, معصومه, موسسه مطالعات بین المللی انرژی (.ایران )
حبیبی, لیلی, دانشگاه تهران (.ایران )
حجازي, رضوان, دانشگاه الزهرا (.ایران )
حدادی, معصومه, *** کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان
حدادیان, سیما, * دانشجوی دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد.
حسن بيگي, ابراهيم, دانشگاه عالی دفاع ملی (.ایران )
حسن زاده, تورج, دانشگاه پیام نور تهران (.ایران )
حسن زاده, مهشید, دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی (.ایران )
حسن قلی پور, طهمورث
حسنقلی پور, طهمورث, دانشگاه تهران (.ایران )
حسنقلی‌پور, طهمورث, دانشگاه تهران (.ایران )
حسن‌زاده, علیرضا, دانشگاه تربیت مدرس (.ایران )
حسن‌زاده کریم آباد, حمید‌رضا, دانشگاه تهران(پردیس فارابی) (.ایران )
حسومیان, محمد رضا, * دانشجوی دکتری بازاریابی بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس
حسین آبادی, وحید, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
حسین زاده, علی, دانشگاه شهید بهشتی (.ایران )
حسین نصیری, محمد, دانشگاه علامه طباطبایی (.ایران )
حسینی, ابوالحسن, * استادیار، دانشگاه مازندران.
حسینی, ابوالحسن, * استادیار، دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول).
حسینی, زهرا, دانشگاه فردوسی مشهد (.ایران )

126 - 150 (589)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>