اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ح

حمیدی‌زاده, محمد رضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حمیدی‌زاده, محمدرضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حمیدی‏ زاده, محمدرضا, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
حیدرزاده, کامبیز, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (Iran, Islamic Republic of)
حیدرپور, فرزانه, دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی (Iran, Islamic Republic of)
حیدری, علی, * استادیار، دانشگاه تهران.
حیدری, علی

خ

خائف الهی, احمدعلی, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
خادمی گراشی, مهدی, استادیار، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي (نویسنده مسئول).
خادمی گراشی, مهدی, دانشگاه علامه طباطبایی (Iran, Islamic Republic of)
خادمی گراشی, مهدی, موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي (Iran, Islamic Republic of)
خان محمدی, محبوبه, دانشگاه الزهرا (Iran, Islamic Republic of)
خانلری, امیر, ** استادیار، دانشگاه تهران
خانلری, امیر, *** استادیار، دانشگاه تهران.
خانلری, امیر, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
خبیری, محمد, دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
خداد اد حسینی, سیدحمید, ** استاد، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول).
خداداد حسینی, حمید, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
خداداد حسینی, سید حمید, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
خداداد حسینی, سید حمید, ** استاد، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول).
خداداد حسینی, سیدحمید
خداداد حسینی, سیدحمید, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
خدادادحسيني, سيد حميد, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
خدادادحسینی, سیدحمید, دانشگاه تربیت مدرس (Iran, Islamic Republic of)
خدامی, سهیلا, ** استادیار، دانشگاه خوارزمي..

176 - 200 (594)    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>