عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 9, شماره 2: تابستان1389 هوشمندي رقابتی و تصمیم گیري استراتژیک چکیده   PDF
علی رضائیان, مجتبی لشکر بلوکی
 
دوره 15, شماره 3: پاییز 1395 هوشمندي سازماني در بستر شبکه‌های دانش چکیده   PDF
علی رضائیان, روح الله باقری
 
دوره 14, شماره 4: زمستان 1394 واکنش بازده غیر عادی سهام نسبت به ارزش برند چکیده
مهدی داوری, ابوالفضل براتی کهریزسنگی, محمدرضا عباسپور نوغانی
 
دوره 14, شماره 4: زمستان 1394 واکنش‌ بازده غیرعادی سهام نسبت به ارزش برند چکیده   PDF
ابوالفضل براتی, مهدی داوری, محمد رضا عباسپور نوغانی
 
دوره 16, شماره 1: بهار 1396 پاسخ رفتاری مصرف‌کننده به راهبردهای بازاریابی خیرخواهانه در چارچوب SOR چکیده   PDF
علی حمیدی زاده, محمد رحیم اسفیدانی, نیما سلطا نی نژاد, علی اصغر رشید
 
دوره 13, شماره 3: پاییز 1393 پذیرش بانکداری اینترنتی بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده چکیده   PDF
علی ملاحسینی, پرویز احمدی, آمنه راهنما, علیرضا ابراهیمی
 
دوره 11, شماره 2: تابستان 1391 پیشایندها و پیامدهای ارزش ویژه برند سبز چکیده   PDF
اکرم هادیزاه مقدم, شهرام جمالی کاپک, سیدحسین موسوی
 
دوره 14, شماره 3: پاییز1394 پیشایندهای گرایش‌های سبز و نقش آن در ایجاد پیامدهای مشتری چکیده   PDF
سید حمید خداداد حسینی, مجتبی کریمیان*, شهرام جمالی, علی هاشم‎زهی****
 
دوره 13, شماره 4: زمستان 1393 کاربرد نظریه روانشناسی سازه‏های شخصی در اکتشاف ابعاد معنای برند چکیده   PDF
محسن نظری, علی دیواندری, محمدرضا حميدي‏ زاده, اشکان الهیاری
 
دوره 14, شماره 4: زمستان 1394 کاربست نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده در قصد سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
علی اکبر چهارمحالی
 
دوره 12, شماره 3: پاییز 1392 یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت در صنعت مواد غذایی ایران چکیده   PDF
سیدمحمود حسینی, نرگس شیخی
 
251 - 261 (261) << < 6 7 8 9 10 11