عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 11, شماره 4: زمستان 1391 بررسی رابطه میان بهره گیری از فرصت های فناوری و عوامل مؤثر بر آن با عملکرد مالی سازمان از دیدگاه مدیران شعب در بانک ها چکیده   PDF
محمدعلی بابایی, نازنین شفائی
 
دوره 11, شماره 1: بهار1391 بررسی رابطه هوشمندی رقابتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
کاظم چاوشی, مهنوش جوادی پورفر
 
دوره 11, شماره 4: زمستان 1391 بررسی رفتار مصرف کننده در رابطه با تصمیم خرید کالاهای سبز چکیده   PDF
غلامحسین خورشیدی, علی حسین زاده
 
دوره 12, شماره 2: تابستان1392 بررسی شناسه سازی داخلی در صنعت خدمات درمانی چکیده
ایمان صناعی, فرناز هارونی, ملیکا گماریان, نسرین جزنی
 
دوره 12, شماره 2: تابستان1392 بررسی شناسه‌سازی داخلی در صنعت خدمات درمانی چکیده   PDF
نسرین جزنی, ایمان صناعی, فرناز هارونی, ملیکا گماریان
 
دوره 14, شماره 3: پاییز1394 بررسی عامل میانجی اشتیاق برند در تأثیر شخصیت برند بر وفاداری برند چکیده   PDF
علی صنایعی, سید مهدی میرمهدی*, رضا صالح زاده*** چکیده
 
دوره 10, شماره 2: تابستان1390 بررسی عوامل تعیین کننده ارزش برند با رویکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
شهریار عزیزی, زهرا درویشی, فرشید نمامیان
 
دوره 10, شماره 1: بهار1390 بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند در بازار فرآورده های لبنی چکیده   PDF
میرزا حسن حسینی, مهدی پرضائی
 
دوره 11, شماره 3: پاییز1391 بررسی عوامل مؤثر بر کشورگرایی مصرف کننده چکیده   PDF
حسن قاسمی, زهره دهدشتی شاهرخ, ابوالفضل سیفی
 
دوره 10, شماره 1: بهار1390 بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی چکیده   PDF
حسین رضایی دولت آبادی, زهرا زینلی, زهرا شکرچی زاده
 
دوره 12, شماره 4: زمستان 1392 بررسی نقش سبکهای تصمیم گیري مصرف کننده بر فرآیند خرید در میان بانوان شاغل چکیده   PDF
منیژه قره‌چه, الهام السادات میرهاشمی
 
دوره 12, شماره 1: بهار 1392 بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه سازمان ها )مطالعه موردی: شرکت های داروسازی و شرکت های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران( چکیده   PDF
محمود مرادی, محمدعلی ولی پور, کیخسرو ياکیده, عاطیه صفردوست, فرزانه عبداللهیان
 
دوره 9, شماره 3: پاییز1389 بررسی نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهاي معنویت چکیده   PDF
حمیدرضا یزدانی, محمدرضا کاظمی نجف آبادي, غلامرضا سلیمی
 
دوره 13, شماره 1: بهار 1393 بررسی نقش، شدت و نوع تعدیل گری صفات اخلاقی روی رابطه شخصیت و رابطه مشتری- برند به منظور خلق تعهدعاطفی در صنعت بانکداری چکیده   PDF
محمدرضا کریمی علویجه, مرتضی رضایی, وحید حسین آبادی
 
دوره 13, شماره 1: بهار 1393 بررسی نقش، شدت و نوع تعدیل‌گری صفات اخلاقی روی رابطه شخصیت و رابطه مشتری- برند به منظور خلق تعهدعاطفی در صنعت بانکداری چکیده   بدون عنوان
محمدرضا کریمی علویجه, مرتضی رضایی, وحید حسین آبادی
 
دوره 12, شماره 4: زمستان 1392 بررسی نگرش مشتری در مورد اهداف و ابعاد‌ مشارکت برند چکیده   PDF
اسماعیل شاه طهماسبی, مجتبی کریمیان
 
دوره 11, شماره 4: زمستان 1391 بررسی وضعیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی و عوامل مؤثر و متأثر از آن (مورد پژوهی: بانک ملت) چکیده   PDF
میراحمد امیرشاهی, حمیدرضا یزدانی, محبوبه خان محمدی
 
دوره 9, شماره 4: زمستان1389 به کارگیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه چکیده   PDF
احمد توکلی, سعید مرتضوی, محسن کاهانی, زهرا حسینی
 
دوره 14, شماره 4: زمستان 1394 تأثير بازار محوري بر عملکرد مالي با تأکيد بر نقش کارآفريني سازماني چکیده   PDF
عظیم زارعی, داود فیض, سمیه زنگیان, مرتضی اکبرزاده
 
دوره 14, شماره 3: پاییز1394 تأثير تبليغات توصیه‌ای بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری چکیده   PDF
محمد رضا حمیدی‌زاده, منیژه قره چه, اکرم هادی‌زاده مقدم, سیروس سلیمی‌پور****
 
دوره 10, شماره 2: تابستان1390 تأثير نيروهای رقابتی سازمان بر کاربرد دانش جهت بهبود عملکرد زنجيره تأمين در صنعت خودرو چکیده   PDF
حسن فارسیجانی, کامران فیضی, محسن شفیعی نیک آبادی
 
دوره 15, شماره 2: تابستان 1395 تأثیر ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد توسعه محصول جدید با نقش تعدیلی رکود دانش چکیده   PDF
عباسعلی حاجی کریمی, غلامحسین خورشیدی, بهزاد محمدیان
 
دوره 16, شماره 2 (1396): تابستان 1396 تأثیر ابعاد شخصیت برند بر تصویر برند و وفاداری مشتریان چکیده   PDF
سعید شیر کوند, امیر خانلری, مهسا حسینی
 
دوره 11, شماره 1: بهار1391 تأثیر اخلاق حرفه ای فروشنده بر شکل گیری روابطی پایدار میان مشتری و سازمان (مورد مطالعه شرکت اطلس کوپکو ایران) چکیده   PDF
طهمورث حسن قلی پور, محمد حقیقی, مجتبی براری, کیانوش کریمی
 
دوره 15, شماره 3: پاییز 1395 تأثیر ارتباطات برند مصرف‌کننده بر بشارت برند چکیده   PDF
محمد رحیم اسفیدانی, مهدی اشکانی, امیر حسین عباسی
 
76 - 100 (261) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>