عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 14, شماره 4: زمستان 1394 تأثیر مدیریت دانش مشتری و ابعاد آن بر کیفیت خدمات و رضایت مشتری چکیده   PDF
بهروز قلیچ لی, فاطمه رحیمی
 
دوره 14, شماره 1: بهار1394 تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد بانک ها: نقش میانجی بازارگرایی چکیده   PDF
عادل آذر, محّمدرضا تقی زاده جورشری, محمد تأخیره
 
دوره 13, شماره 1: بهار 1393 تأثیر مزاياي رابطه اي بر تشويق مشتريان براي مشارکت در ارتباط توصیه اي (موردمطالعه: مشتريان بانک ملت) چکیده   PDF
میراحمد امیرشاهی, مجتبی براری, اشکان الهیاری, هاجر کریمی
 
دوره 14, شماره 1: بهار1394 تأثیر مسئولیت اجتماعی بشردوستانه بر وفاداری با میانجی‌گری ارزش ویژه برند و شهرت شرکت چکیده   PDF
سید محمود حسینی, مرتضی رضایی, وحید حسین آبادی
 
دوره 14, شماره 4: زمستان 1394 تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد به برند و ترجیح برند با نقش میانجی کیفیت ادراک‌شده و ارزش برند چکیده   PDF
عباس عباسی, مسعود زندی لک, مجتبی خلیفه
 
دوره 14, شماره 2: تابستان 1394 تأثیر هوش هیجانی بر بازاریابی رابطه‌مند چکیده   PDF
نورمحمد یعقوبی, ارغوان والی زاده اردلان
 
دوره 15, شماره 2: تابستان 1395 تأثیر هوش هیجانی بر عشق به برند با تبیین نقش میانجی اعتماد به برند چکیده   PDF
ابوالحسن حسینی, میثم شیر خدایی, سعید سعیدی
 
دوره 9, شماره 3: پاییز1389 تأثیر کنترل هاي رفتاري بر اثربخشی کارکنان واحد فروش چکیده   PDF
منیژه قرهچه, حسین وهابی کاشی
 
دوره 9, شماره 1: بهار1389 تأثیر کیفیت خدمات و تصمی مگیري مشتري بر ارزش ویژه شناسه چکیده   PDF
احمد روستا, فاطمه مدنی
 
دوره 11, شماره 2: تابستان 1391 تأثیرات اجتماعی، روان شناختی و ویژگی محصول بر رفتار خرید تفننی مشتریان چکیده   PDF
محمد محمودی
 
دوره 14, شماره 2: تابستان 1394 تاثير جهت گيري راهبردی و قابلیت‌های بازاريابي بر عملکرد صادراتي چکیده   PDF
بهمن حاجی پور, فروز جعفري زاده, فرج الله رحيمی
 
دوره 13, شماره 2: تابستان 1393 تاثیر تسهیم دانش بر سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کیفیت خدمات (مورد مطالعه: کارشناسان واحد فناوری اطلاعات شعب سازمان تامین اجتماعی) چکیده   PDF
بهروز قلیچ‌لی, فرشته قرائی پور
 
دوره 14, شماره 2: تابستان 1394 تاثیر تصویر بانکداری اینترنتی و رضایت از بانکداری الکترونیکی بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه: نقش تعدیل‌گر ارزش درک شده چکیده   PDF
مرتضی ملکی مین باش رزگاه, مهدی دهقانی سلطانی, حسین فارسی‌زاده, رسول غلامزاده
 
دوره 13, شماره 4: زمستان 1393 تاثیر رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی چکیده   PDF
امیر کارگر سامانی, اسدالله کرد نائیج, سید حمید خداداد حسینی, سید مسعود موسوی شفایی
 
دوره 13, شماره 3: پاییز 1393 تاثیر روابط بیرونی مدیران ارشد بر مزیت رقابتی، مورد مطالعه صنعت ساختمان چکیده   PDF
اسماعیل شاه طهماسبی, سیدحمید خدادادحسینی, اسدالله کردنائیج
 
دوره 14, شماره 2: تابستان 1394 تاثیر مدیریت دانش بر متغیرهای سازمانی و موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری چکیده   PDF
عباسعلی حاجی‌کریمی, المیرا کریم‌نژاد
 
دوره 13, شماره 4: زمستان 1393 تاثیر مسئولیت اجتماعی بر طنین برند داخلی سازمان چکیده   PDF
نسرین جزنی, ابوالفضل براتی, وحید پارسامهر
 
دوره 13, شماره 3: پاییز 1393 تاثیر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بر دانش زیست‌محیطی و رفتار‌های حامی محیط‌زیست مصرف‌کنندگان چکیده   PDF
سید یعقوب حسینی, علیرضا ضیایی بیده
 
دوره 13, شماره 3: پاییز 1393 تبيين ابعاد شهرت بيمارستان و تأثیر آن بر تصوير ذهني مراجعان و ارزش ویژه نام تجاری چکیده   PDF
علیرضا موتمنی, هادی مرادی, امیررضا بنددار, امین همتی
 
دوره 12, شماره 4: زمستان 1392 تبيين شرايط حاکم بر مديريت روابط قدرت در لايه‌ خرده‌فروشي زنجيره‌ تأمين محصولات غذايي: نظريه‌اي برخاسته از داده‌ها چکیده   PDF
رحيم فوکردي, لعيا الفت, حسين رحمان‌سرشت
 
دوره 14, شماره 1: بهار1394 تبیین الگوی عملکرد اتحادهای راهبردی: رویکرد مبتنی بر قابلیت‌ها چکیده   PDF
منیژه قره‌چه, عباسعلی حاجی‌کریمی, سید حمید خداداد حسینی, وحید مکی‌زاده
 
دوره 10, شماره 1: بهار1390 تبیین الگوی قصد پذیرش نوآوری در تعامل عناصر بازار و ادراکات پذیرندگان نوآوری چکیده   PDF
نسرین جزنی, سیدمحمد باقری, عباسعلی حاجی کریمی, اکبر عالم تبریز
 
دوره 12, شماره 3: پاییز 1392 تبیین الگوی پویای رفتار مصرف‌کننده آنلاین: ترکیبی از پدیدارشناسی و نگاشت‌های شناختی فازی چکیده   PDF
امیر مانیان, بابک سهرابی, طهمورث حسنقلی پور, سیدمحمدرضا ناصرزاده, بابک اخگر
 
دوره 11, شماره 3: پاییز1391 تبیین هم راستایی عناصر سازمانی و الگوی مسیر پیشرفت شغلی مدیران مبتنی بر نقاط مرجع راهبردی چکیده   PDF
اکرم هادیزاده مقدم, عباسعلی حاجی کریمی, نسرین جزنی, مرجان فرجیان
 
دوره 14, شماره 1: بهار1394 تبیین همسویی کنترل راهبردی و عناصر مدیریت پروژه و تأثیر آن بر عملکرد پروژه چکیده   PDF
هانی اربابی, حسن دانایی‌فرد, محمدحسین صبحیه, سید محمد اعرابی
 
126 - 150 (261) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>