عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 12, شماره 2: تابستان1392 تبیین و شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر چابکی سازمانی در دانشگاه‌ها چکیده   PDF
حسن فارسیجانی
 
دوره 10, شماره 2: تابستان1390 تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود چکیده   PDF
سید محمود حسینی, مریم نکوئی زاده, مریم مخزن قدیمی
 
دوره 13, شماره 4: زمستان 1393 تجزیه‌و‌تحلیل ریسک های انتقال دانش: ابزاری برای مدیریت راهبردی روابط بین سازمانی چکیده   PDF
بهمن نوروزپور, محمود مرادی, محمدرحیم رمضانیان
 
دوره 13, شماره 2: تابستان 1393 تحليل تأثير تناسب خودپنداره و شخصيت مقصد بر نیّت‌های رفتاري گردشگر داخلي در شهر اصفهان چکیده   PDF
آرش شاهين, سيّد محسن علامه, علی اسدی
 
دوره 13, شماره 3: پاییز 1393 تحلیل تأثیرهای کشور مبدأ و شهرت شرکت بر ایجاد اعتماد اولیه در خریدار چکیده   PDF
سید محمود حسینی, پیمان کریمی
 
دوره 9, شماره 1: بهار1389 تحلیل محتوا و مقایسه کیفیت بیانیه مأموریت شرکتهاي صنعتی و خدماتی برتر ایران چکیده   PDF
حمیدرضا رضوانی, زین العابدین اکبرزاده
 
دوره 12, شماره 4: زمستان 1392 تحلیل محتوی و استنادی مقاله‌های علمی پژوهشی بازاریابی در ایران چکیده   PDF
مهدی خادمی گراشی, سید محمدصادق اسحاقی, محمدابراهیم خسروی
 
دوره 12, شماره 4: زمستان 1392 تدوين راهبردهای برندسازي ملي در ايران چکیده   PDF
ابوالفضل معصوم‌زاده زواره, جعفر شمسي, ابوالقاسم ابراهيمی
 
دوره 14, شماره 1: بهار1394 تدوین الگوی مدیریت ارتباط با دانشجو در دانشگاه‌های ایران چکیده   PDF
بابک سهرابی, علیرضا حسن‌زاده, امیر خانلری, سید وحید اسکویی
 
دوره 9, شماره 1: بهار1389 تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد چکیده   PDF
محمد مهدي پرهیزگار, محمد محمودي میمند, بهنام دهبان
 
دوره 11, شماره 3: پاییز1391 تشخیص فرصت های کارآفرینانه در صنعت بیمارستانی (مورد مطالعه: بیمارستان دکتر شریعتی) چکیده   PDF
اسدا... کردنائیج, احمدعلی خائف الهی, محمدرضا زالی, فرشته رفیعی
 
دوره 15, شماره 1: بهار 1395 تفاوت بین زنان و مردان در جبران هدیه دریافتی چکیده   PDF
محسن اکبری, مصطفی ابراهیم پور, معصومه حدادی
 
دوره 14, شماره 3: پاییز1394 تفاوت نگرش‌ها‌ی نوجوانان و بزرگسالان نسبت به رستوران‌های فست‌فود چکیده   PDF
عباسعلی حاجی کریمی, مریم رحیمی
 
دوره 13, شماره 1: بهار 1393 توسعه الگوی ارزش ویژه برند خدمات بانکداری: موردمطالعه شعب بانک سپه چکیده   PDF
پری احدی, علی صنایعی, علی شائمی
 
دوره 13, شماره 4: زمستان 1393 توسعه یک چارچوب مفهومی جدید از سیستم‌های کنترل سازمانی مبتنی بر نگاه بسته‌ای چکیده   PDF
سید محمود حسینی, علی رضائیان, منیژه قره‌چه, عیسی پریزادی
 
دوره 14, شماره 4: زمستان 1394 درک تصویر برند با استفاده از روش استخراج استعاره‌های زالتمن چکیده   PDF
رویا شاکری, امیر خانلری
 
دوره 13, شماره 1: بهار 1393 رابطه بین استراتژی رقابتی و عملکرد مالی بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چکیده
پرویز کفچه, ناهید مسگری
 
دوره 13, شماره 1: بهار 1393 رابطه بین راهبرد رقابتی و عملکرد مالی در بانک‌های تجاری پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده   PDF
پرویز کفچه, ناهید مسگری
 
دوره 15, شماره 2: تابستان 1395 رابطه بین راهبرد‌های کسب‌و‌کار و راهبرد‌های بازاریابی در شرکت‌های کوچک و متوسط چکیده   PDF
پرویز کفچه, سید محمد موسوی جد, سامان مهدوی
 
دوره 14, شماره 3: پاییز1394 رابطه بین طنز در تبلیغات و قصد خرید چکیده
رقیه هشیوار, رضا اسماعیل‌پور, محمود مرادی
 
دوره 14, شماره 3: پاییز1394 رابطه بین طنز در تبلیغات و قصد خرید چکیده   PDF
رقیه هشیوار, رضا اسماعیل‌پور, محمود مرادی
 
دوره 10, شماره 3: پاییز1390 رابطه تعلق هواداران به تیم های ورزشی، تصویر شناسه، قصد خرید و تبلیغات توصیه ای محصولات حامی چکیده   PDF
نسرین جزئی, محمد عبدوی بافتانی
 
دوره 16, شماره 2 (1396): تابستان 1396 رابطه خدمات منصفانه و کیفیت خدمات با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان در بانک چکیده   PDF
محمد رضا کریمی علویجه, طیبه محمد امینی
 
دوره 15, شماره 3: پاییز 1395 رابطه قابلیت‌های پویا و عملکرد شرکت با میانجی‌گری قابلیت‌های عملیاتی چکیده   PDF
علی حیدری, علی دیواندری, سید محمد اعرابی, نادر سید کلالی
 
دوره 13, شماره 4: زمستان 1393 راهبردهای توسعه گردشگری سالمندی رهیافت بخش بندی بازار با استفاده از شبکه های عصبی چکیده
شرمینه قلمکاری
 
151 - 175 (261) << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>