نویسنده = مسعود کیماسی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی چارچوبی برای ارتقای تجربه‌ی دیجیتالی مشتری در بانکداری اینترنتی با تمرکز بر نقاط تماس مشتری

دوره 18، شماره 40، زمستان 1398

10.29252/jbmp.18.40.36

احسان کریمی؛ مهدی شامی‌زنجانی؛ مسعود کیماسی؛ علیرضا حسن زاده


2. مقایسه رویکردهای ارتباطی و مشاهده ای در سنجش اثربخشی تبلیغات

دوره 17، شماره 33، بهار 1397، صفحه 31-50

سپیده نصیری؛ مسعود کیماسی؛ نگار سماک نژاد؛ طهمورث حسنقلیپور


3. شناسایی و ترکیب قابلیت‌های سازمانی در موفقیت رقابتی صنعت نوشیدنی

دوره 15، شماره 26، بهار 1395، صفحه 51-67

محمد علی شاه حسینی؛ محمد هادی رنجبر؛ مسعود کیماسی