نویسنده = �������������������� ��������
طراحی مدل رقابت پذیری برند فروشگاهی براساس محرک‌های محیطی در فروشگاه های زنجیره ای

دوره 19، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 13-40

10.52547/jbmp.19.44.13

محمد نورانی کوتنایی؛ حسین رضایی دولت آبادی؛ مجید محمد شفیعی


ارائه الگوی موقعیت برند و تأثیر آن بر برتری قیمتی در صنعت لوازم‌خانگی با تمرکز بر نقش میانجی ارزش ویژه برند

دوره 17، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 117-138

10.52547/jbmp.2020.103516

عفت السادات محبوبی رنانی؛ سید فتح اله امیری عقدایی؛ مجید محمد شفیعی؛ آذرنوش انصاری


ارائه مدلی جهت تعیین ارزش برند شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 17، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 71-90

موسی رحیمی؛ مجید محمدشفیعی؛ آذرنوش انصاری طادی؛ محمود بت شکن