نویسنده = ���������������� ���������������� ������
عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر برند و نقش تعدیل کنندگی نیاز به منحصربه‌فرد بودن و ظاهربینی مشتریان

دوره 13، شماره 21، اسفند 1393، صفحه 159-176

غلامحسین خورشیدی؛ رضا قنبرزاده میاندهی؛ سینا فخارمنش


الگوی عوامل مؤثر بر انگیزه گردشگران پزشکی برای ورود به ایران

دوره 12، شماره 16، آذر 1392، صفحه 49-66

اکرم هادیزاده مقدم؛ محمدحسین زاهدیان نژاد؛ رضا قنبرزاده میاندهی؛ سینا فخارمنش