نویسنده = ������������������ ����������������
شناسایی عوامل موثر بر تجربه مشتری با رویکرد فراترکیب

دوره 20، شماره 48، دی 1400، صفحه 142-176

10.52547/jbmp.20.48.142

حامد مختاری؛ امیر خانلری؛ محمدرحیم اسفیدانی


ارائه چارچوبی برای تبیین نقش رسانه های اجتماعی در مدیریت تجربه مشتری صنعت هتلداری: مرور نظام‌مند مبانی نظری

دوره 19، شماره 43، آبان 1399، صفحه 13-39

10.52547/jbmp.19.43.13

سمانه رحیمیان؛ مهدی شامی‌زنجانی؛ امیر مانیان؛ محمدرحیم اسفیدانی


ارائه مدل شناسایی مشکلات ورود به بازارهای آنلاین کسب و کار با کسب و کار

دوره 18، شماره 38، شهریور 1398

10.29252/jbmp.18.38.87

محسن کرمی؛ عباسعلی رستگار؛ عادل آذر؛ داوود فیض؛ محمدرحیم اسفیدانی


شناسایی مهم ترین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت های کارگزاری با استفاده از روش آنتروپی شانون

دوره 11، شماره 13، اسفند 1391

علی اصغر ساجدی فر؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ طهمورث حسنقلی پور