نویسنده = داود فیض
تعداد مقالات: 7
1. طراحی مدل همراستایی ابزارها و اهداف بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شرکت‌های استارت‌آپی

دوره 19، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 120-148

10.29252/jbmp.2021.220280.1012

معین کلوشانی؛ داود فیض؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی


3. ارائه مدل شناسایی مشکلات ورود به بازارهای آنلاین کسب و کار با کسب و کار

دوره 18، شماره 38، تابستان 1398

10.29252/jbmp.18.38.87

محسن کرمی؛ عباسعلی رستگار؛ عادل آذر؛ داوود فیض؛ محمدرحیم اسفیدانی


4. ارائه الگوی افول برند در صنعت مواد غذایی

دوره 17، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 53-70

امین کهیاری حقیقت؛ داود فیض؛ عادل آذر؛ عظیم زارعی؛ زهره دهدشتی شاهرخ


5. تأثیر بازار محوری بر عملکرد مالی با تأکید بر نقش کارآفرینی سازمانی

دوره 14، شماره 25، زمستان 1394، صفحه 117-132

عظیم زارعی؛ داود فیض؛ سمیه زنگیان؛ مرتضی اکبرزاده