نویسنده = پدرام جاهدی
تحلیل گفتمان بازاریابی جوامع دور از وطن

دوره 22، شماره 53، خرداد 1402، صفحه 49-71

10.48308/jbmp.2023.103418

محمد صالح ترکستانی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ کبری بخشی زاده برج؛ پدرام جاهدی


روایت‎پژوهی تجربه پژوهش‎گران بازاریابی شناختی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 48، دی 1400، صفحه 43-60

10.52547/jbmp.20.48.43

کبری بخشی زاده برج؛ محمدصالح ترکستانی؛ پدرام جاهدی