نویسنده = ������������ ��������
نقش بازاریابی داخلی در کیفیت خدمات

دوره 13، شماره 21، اسفند 1393، صفحه 141-158

محمد حقیقی؛ مهدی یزدان‌شناس؛ جاوید باستانی‌پور مقدم