نویسنده = ���� ������������ ��������
شناسایی مفهوم اعتماد مشتری به تبلیغات دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین: توسعه‌ی مدل با نظریه داده‌بنیاد

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 92-119

10.52547/jbmp.20.45.92

حجت نجاتی رشت‌آبادی؛ محسن اکبری؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی پور سلیمانی


شناسایی و اعتبارسنجی ابعاد و سنجه‌های ارزش ویژه برند در برند سازی مقاصد گردشگری

دوره 17، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 57-73

نرگس دل افروز؛ محسن اکبری؛ یلدا رحمتی؛ محمد رضا تقی زاده جوشری