نویسنده = ������������ ��������
شناسایی پیشایندهای هم آفرینی ارزش در استارت آپ های اقتصاد اشتراکی

دوره 21، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 37-70

10.52547/jbmp.21.49.37

دکتر اسدالله کردنائیج؛ اصغر مشبکی؛ فاطمه اصغری گودرزی


مفهوم‌پردازی سازگاری مدل کسب‌وکار و پیشران‌های محیطی آن در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 13-37

10.52547/jbmp.19.41.13

آرمان دیلمی عضدی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ اصغر مشبکی اصفهانی


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تشکیل انواع اتحادهای استراتژیک بین‌المللی

دوره 18، شماره 39، آذر 1398

10.29252/jbmp.18.39.13

محمدجواد نیکبخت؛ اصغر مشبکی؛ اسدالله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی