نویسنده = ������ (�������������� ����������)�� ��������
تأملی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان پوشاک مد

دوره 20، شماره 45، اردیبهشت 1400، صفحه 13-38

10.52547/jbmp.20.45.13

هوشمند باقری قره بلاغ؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ عادل آذر؛ عظیم زارعی


ارائه مدل شناسایی مشکلات ورود به بازارهای آنلاین کسب و کار با کسب و کار

دوره 18، شماره 38، شهریور 1398

10.29252/jbmp.18.38.87

محسن کرمی؛ عباسعلی رستگار؛ عادل آذر؛ داوود فیض؛ محمدرحیم اسفیدانی


ارائه الگوی افول برند در صنعت مواد غذایی

دوره 17، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 53-70

امین کهیاری حقیقت؛ داود فیض؛ عادل آذر؛ عظیم زارعی؛ زهره دهدشتی شاهرخ


صدای کارمند: بمب ساعتی یا سفیران برند؟ (بررسی اثر صدا بر تعهد کارمندان)

دوره 16، شماره 31، آذر 1396، صفحه 119-139

زینب میرزایی؛ عادل آذر (نویسنده مسئول)؛ سید حمید خداداد حسینی؛ محمد مهدی جواهری


طراحی الگوی مفهومی ارزیابی عملکرد راهبردی: مبتنی بر زنجیره ارزش‌آفرینی راهبردی پویا

دوره 12، شماره 15، شهریور 1392

عادل آذر؛ حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ هاشم معزز