نویسنده = ������������������ ��������������
توسعه الگوی ارزیابی آمادگی صادرات برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایران

دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 79-100

10.52547/jbmp.19.41.79

حمیدرضا پورمیرزا؛ احمد روستا؛ کامبیز حیدرزاده؛ محمدعلی عبدالوند