نویسنده = ������������������ ��������������
تاکسونومی پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان در دوران همه گیری کووید-19 با روش فرا ترکیب

دوره 20، شماره 46، مرداد 1400، صفحه 89-112

10.52547/jbmp.20.46.89

عادله گراوند؛ کامبیز حیدرزاده؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمدعلی عبدالوند


توسعه الگوی ارزیابی آمادگی صادرات برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایران

دوره 19، شماره 41، خرداد 1399، صفحه 79-100

10.52547/jbmp.19.41.79

حمیدرضا پورمیرزا؛ احمد روستا؛ کامبیز حیدرزاده؛ محمدعلی عبدالوند