نویسنده = ������������ ���������������� ��������
طراحی مدل رقابت پذیری برند فروشگاهی براساس محرک‌های محیطی در فروشگاه های زنجیره ای

دوره 19، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 13-40

10.52547/jbmp.19.44.13

محمد نورانی کوتنایی؛ حسین رضایی دولت آبادی؛ مجید محمد شفیعی