نویسنده = علی زارع میرک آباد
ارزیابی تأثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی

دوره 9، شماره 3، آذر 1389

سیدرضا سیدجوادین؛ علیرضا امینی؛ زهرا امینی


تأثیر کنترل های رفتاری بر اثربخشی کارکنان واحد فروش

دوره 9، شماره 3، آذر 1389

منیژه قرهچه؛ حسین وهابی کاشی


مخارج تبلیغات و ارزش بازار

دوره 9، شماره 3، آذر 1389

رضوان حجازی؛ فرزانه حیدرپور؛ مهشید حسن زاده


سبک های تصمیم گیری مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال

دوره 9، شماره 3، آذر 1389

نسرین جزنی؛ شهریار عزیزی؛ عسگر حلوایی


مقیاس بومی بازارگرایی بانکهای تجاری ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

هاشم آقازاده؛ مینا مهرنوش


مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

سیدحیدر میرفخرالدینی؛ سید حسن حاتمی نسب؛ رضا طالعی فر؛ امیر رضا کنجکاو منفرد


ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

شمس الدین ناظمی؛ سعید مرتضوی؛ حسن جعفریانی


هوشمندی رقابتی و تصمیم گیری استراتژیک

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

علی رضائیان؛ مجتبی لشکر بلوکی


مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاههای صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

سید حمید خداداد حسینی؛ امیر محمد گلابی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ مهران رضوانی


منابع رابطه ای ایجاد ارزش در اجرای راهبرد تنوع از طریق توسعه درونی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1389

محمدرضا حمیدی زاد؛ معصومه حبیبی؛ ابراهیم حسن بیگی


با عملکرد (CRM) رابطه مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 9، شماره 1، خرداد 1389

حبیب الله طاهرپور کلانتری؛ احمد طیبی طلوع


برداشت ادراکی از لوازم خانگی ایرانی و کره ای

دوره 9، شماره 1، خرداد 1389

غلامحسین خورشیدی؛ اصغر عارفی؛ علی فیاضی آزاد


تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد

دوره 9، شماره 1، خرداد 1389

محمد مهدی پرهیزگار؛ محمد محمودی میمند؛ بهنام دهبان