نویسنده = ���������� ��������
الگوی نظام‌مند افزایش سودآوری ازطریق مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 117-137

علیرضا مؤتمنی؛ عباسعلی رستگار؛ امین همتی


تبیین ابعاد شهرت بیمارستان و تأثیر آن بر تصویر ذهنی مراجعان و ارزش ویژه نام تجاری

دوره 13، شماره 20، آذر 1393، صفحه 87-106

علیرضا موتمنی؛ هادی مرادی؛ امیررضا بنددار؛ امین همتی


تأثیر انگیزه های استفاده از خدمات پیام کوتاه (SMS) بر نگرش نسبت به تبلیغات

دوره 11، شماره 11، شهریور 1391

علیرضا مؤتمنی؛ هادی مرادی؛ امین همتی؛ مریم احقاقی