نویسنده = ���������� ���������� ����������
نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات قطعه سازی خودرو

دوره 11، شماره 11، شهریور 1391

بهرام رنجبریان؛ امیر صادقی؛ محمود غلامی کرین؛ مصطفی لطفی جلال آبادی