نویسنده = �������������� ������������
الگوی نظام‌مند افزایش سودآوری ازطریق مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 117-137

علیرضا مؤتمنی؛ عباسعلی رستگار؛ امین همتی


تبیین ابعاد شهرت بیمارستان و تأثیر آن بر تصویر ذهنی مراجعان و ارزش ویژه نام تجاری

دوره 13، شماره 20، آذر 1393، صفحه 87-106

علیرضا موتمنی؛ هادی مرادی؛ امیررضا بنددار؛ امین همتی