نویسنده = �������� ���������� ��������
رابطه بین طنز در تبلیغات و قصد خرید

دوره 14، شماره 24، آذر 1394، صفحه 138-156

رقیه هشیوار؛ رضا اسماعیل‌پور؛ رقیه قاسم خانی؛ محمود مرادی