نویسنده = �������������� ������������ ��������������
طراحی الگوی فرآیند کارآفرینی مبتنی بر برندسازی: مورد مطالعه برند پنتر در صنعت نوشت افزار

دوره 20، شماره 48، دی 1400، صفحه 13-42

10.52547/jbmp.20.48.13

مهرداد عالی پور هریسی؛ جهانگیر یداللهی فارسی؛ محمد رضا زالی


الگوی کارآفرینی راهبردی با رویکرد مدیریت منابع انسانی: نقش واسطه‌ای تبادل دانش

دوره 12، شماره 16، آذر 1392، صفحه 141-158

غلامعلی طبرسا؛ جهانگیر یداللهی فارسی؛ محمدجواد نائیجی