نویسنده = ������������ �������������� ����������
نتایج عملکردی ارزش ویژه نشان تجاری در زنجیره ارزش از دیدگاه خرده‌فروشان

دوره 12، شماره 16، آذر 1392، صفحه 67-86

محمدرضا کریمی علویجه؛ وحیده کاکائی سیاهکل