نویسنده = ������������ �������������� ��������������
تأثیر بازار‌گرایی، منابع مبتنی بر دانش و دارایی‌های شهرت بر عملکرد بانک‌ها

دوره 13، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 141-158

محمدعلی بابایی زکلیکی؛ مرضیه علی پور