نویسنده = ������������������ ��������������
تاثیر روابط بیرونی مدیران ارشد بر مزیت رقابتی، مورد مطالعه صنعت ساختمان

دوره 13، شماره 20، آذر 1393، صفحه 31-48

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ اسدالله کردنائیج


طراحی الگوی مفهومی ارزیابی عملکرد راهبردی: مبتنی بر زنجیره ارزش‌آفرینی راهبردی پویا

دوره 12، شماره 15، شهریور 1392

عادل آذر؛ حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ هاشم معزز