نویسنده = ���������������� ������ ���������� ����������
طراحی الگوی ارزیابی جذابیت صنایع هدف و رتبه‌بندی صنایع از منظر نظام بانکی

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 31-49

سید محمود حسینی کشکوئیه؛ غلامحسین اسدی؛ محمد رضا حمیدی زاده


شناسایی عوامل موثر در ریزش مشتریان بانکداری خرد

دوره 13، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 13-30

غلامحسین احمدی؛ مجید بهرامی