نویسنده = ������������������ ������
پذیرش بانکداری اینترنتی بر مبنای نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده

دوره 13، شماره 20، آذر 1393، صفحه 107-122

علی ملاحسینی؛ پرویز احمدی؛ آمنه راهنما؛ علیرضا ابراهیمی