نویسنده = ������������������ �������� ��������
پاسخ رفتاری مصرف‌کننده به راهبردهای بازاریابی خیرخواهانه در چارچوب SOR

دوره 16، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 125-142

علی حمیدی زاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ نیما سلطا نی نژاد؛ علی اصغر رشید


قدرت، قدرت جبرانی و قابلیت جایگزینی در کانال های بازاریابی: مطالعه موردی، هنر - صنعت فرش دستباف ایران

دوره 13، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 87-106

شهریار محسنین؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ حمید‌رضا حسن‌زاده کریم آباد؛ حسین خنیفر


طراحی الگوی عمل اخلاقی در نظام بازاریابی (مطالعه موردی: فروش شخصی)

دوره 12، شماره 17، اسفند 1392، صفحه 107-122

مجید قلی مطلق؛ هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی