نویسنده = ���������� ���������� ����������
الگوی مدیریت ارتباط با مشتری حکیمانه مبتنی بر نهج البلاغه

دوره 13، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 13-30

محمود غلامی کرین؛ بهرام رنجبریان؛ سید محسن علامه؛ مجید رشیدکابلی؛ حسن چهارمحالی