نویسنده = ����������������������� ��������������
ارائه الگوی هویت شرکتی بانک

دوره 14، شماره 23، شهریور 1394، صفحه 13-28

طهمورث حسنقلی‌پور؛ علی دیواندری؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ مجتبی براری


الگوی اثربخشی تبلیغات و دارایی‌های بازاریابی برعملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 21، اسفند 1393، صفحه 31-48

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ محمد اسماعیل فدایی‌نژاد؛ منیژه قره‌چه؛ کسری سعدمحمدی