نویسنده = ����������������������� �������� ��������������
الگوی اثربخشی تبلیغات و دارایی‌های بازاریابی برعملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 21، اسفند 1393، صفحه 31-48

محمدرضا حمیدی‌زاده؛ محمد اسماعیل فدایی‌نژاد؛ منیژه قره‌چه؛ کسری سعدمحمدی